Już tylko kilka dni, by zagłosować na projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Tylko do 10 października można zagłosować na projekty w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. – Do tej pory swój głos oddało ponad 21,5 tys. mieszkańców Mazowsza, w tym 1,3 tys. z podregionu ciechanowskiego. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas do 10 października – mówi rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska. – Warto z tej szansy skorzystać i wspólnie zadecydować o tym, jak zmieni się nasze najbliższe otoczenie – podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

Do tej pory zagłosowało ponad 21,5 tys. Najwięcej w podregionie płockim – ponad 4,3 tys. mieszkańców. Kolejna jest Warszawa – ponad 3,3 tys., a dalej: podregiony warszawski wschodni i zachodni (po ponad 2,6 tys.) i radomski (ponad 2,3 tys.).

– Oddać głos można do 10 października. Samo głosowanie trwa kilka minut, a jego efektami będziemy mogli cieszyć się w przyszłym roku. Jest w czym wybierać – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Do głosowania zakwalifikowanych zostało 114 projektów. Do wyboru jest 29 projektów ogólnowojewódzkich oraz 7 w podregionie ciechanowskim. Są to:

1.     Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski (415 800 zł) w ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia wyposażona w symulator jazdy samochodem wyposażony m.in. w hełm diar, narko i alko gogle itp. Kierowca będzie poruszał się po Ciechanowie;

2.     Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – budowa siłowni plenerowej (825 000 zł) – projekt zakłada budowę siłowni plenerowej, budowę ogrodzenia i parkingu przy szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie;

3.     „Pamiętaj o bohaterach – Mława” (6 300 zł) – powstanie mural historyczny, promujący wartości patriotyczne wśród mieszkańców największego osiedla mieszkaniowego w Mławie;

4.     Laboratorium Szalonego Naukowca – warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich (32 100 zł) – projekt ma zainteresować dzieci w wieku 6-14 lat naukami ścisłymi w tym chemią i fizyką;

5.     Pniewo droga wojewódzka nr 618 – przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (58 000 zł) – doświetlenie i usunięcie azylu w rejonie przejścia dla pieszych oraz likwidacja jednego przejścia dla pieszych w Pniewie;

6.     „Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego (200 000 zł) – cykl zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19;

7.     Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 (700 000 zł) – budowa chodników w miejscowościach: Nowe Naruszewo, Karolinowo i Nowa Wrona.

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

Głosować można do 10 października na stronie bom.mazovia.pl. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów mogą oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.

Pełną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania można znaleźć na stronie internetowej: