Kadrowe wzmocnienie dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. Będzie ich ośmiu. Byli wśród 182 nowych policjantek i policjantów, którzy w Radomiu złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar.

– Służenie w Polskiej Policji to zaszczyt i honor, życzę Państwu, żebyście też tego doświadczyli. Dziękuję rodzicom za wychowanie w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności oraz chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, żebyście ukończyli kurs podstawowy z dobrymi wynikami i wrócili do swoich jednostek macierzystych, by stać się ważnym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego całego Mazowsza – powiedział podczas uroczystości komendant wojewódzki policji nadinsp. Waldemar Wołowiec.

red

Fot. Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu