Kamery skierowane na głosujących. Protest jednego z wyborców

Jak informuje Grażyna Kawecka, dyr. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie – głosowanie w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na obszarze delegatury obejmującej powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński, przebiegało bez większych zakłóceń.

– Tylko w jednym z lokali wyborczych na terenie Ciechanowa zgłoszono obecność kamer skierowanych na miejsce  przeznaczone do oddawania głosu przez wyborców. Podczas rozmowy telefonicznej Urząd Miasta poinformował, że na czas funkcjonowania lokali wyborczych monitoring został wyłączony. Jednak dla spokoju głosujących kamery zostały skierowane na sufit – poinformowała nas dyr. Kawecka.

Fot. FB