Kamienica Warszawska 18 nominowana do nagrody – można głosować!

Rewitalizacja zabytkowej Kamienicy przy ul. Warszawskiej 18 znalazła się wśród 25 najciekawszych inwestycji samorządów w Polsce, nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2020. Internauci już mogą oddawać swoje głosy.

W kolejnym etapie członkowie Rady Konsultacyjnej wyłonią dziesięciu zwycięzców konkursu.

Jednocześnie trwa głosowanie internautów. Aby zagłosować na zrealizowany w Ciechanowie projekt wystarczy wejść na stronę internetową konkursu: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2020,78/rewitalizacja-w-ciechanowie,2534/

Zabytkowa kamienica przy ul. Warszawskiej 18, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Ciechanów, została wzniesiona 1925 r. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.
Przeprowadzony przez miasto przy udziale środków UE proces rewitalizacji i nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych pozwolił na udostępnienie tego zabytku mieszkańcom miasta, jak również poprawił wizerunek samej ulicy Warszawskiej w sercu miasta.

Wykonana rewaloryzacja i modernizacja z adaptacją zabytkowej kamienicy, przeprowadzona została zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Nastąpiła zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej. W obiekcie zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, toalety, zamontowano tablice informacyjne w języku Braille’a oraz proste, przejrzyste graficzne tablice. Wdrożono innowacyjne rozwiązania z oświetleniem energooszczędnym, podłączono kamienicę do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek w całości wyposażono wewnątrz w celu pełnienia nowych funkcji. Zachowano zabytkowy piec piekarni, który jest aktualnie elementem wystroju wnętrza.

Po modernizacji na powierzchni ok. 500 m2 prowadzona jest działalność kulturalno-edukacyjna obejmująca następujące funkcje: pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta (placówka edukacyjno-badawcza mająca na celu badanie historii dziejów miasta, zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, wzmocnienie funkcji edukacyjnych, budowę więzi lokalnych, dokumentowanie i organizację wydarzeń, odczytów, prelekcji), Klub Seniora, ogólnodostępna klubokawiarnia i galeria artystyczna, działa też Klub Młodego Odkrywcy. W działalności Kamienicy przestrzeń udostępniana jest także organizacjom pozarządowym do celów realizacji projektów z budżetu obywatelskiego i w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w mieście, prowadzona jest też nauka gry na instrumentach.

W ubiegłorocznej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Park Nauki Torus wraz z odnowioną Wieżą Ciśnień znalazł się wśród dziesięciu nagrodzonych realizacji inwestycyjnych. Ponadto w głosowaniu internautów Torus zdobył trzecie miejsce. Wyróżnienia w ubiegłym roku odebrał prezydent Krzysztof Kosiński podczas uroczystej gali na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Wartość inwestycji to 5 490 407,17 zł. Wysokość dofinansowania unijnego z EFRR to 51,79% (2 843 481,87 zł).

Paulina Rybczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Fot. UM Ciechanów