Kapłan, historyk i dziennikarz z północnego Mazowsza – odznaczeni przez prezydenta RP

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wręczył 20 odznaczeń państwowych i resortowych: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, osiem Brązowych Krzyży Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, trzy Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz dwa Medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, jak również 2 Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Od lewej: Marek Szyperski, wicewojewoda Artur Standowicz, ks. Hubert Jerzy Komorowski, Krzysztof Kacprzak

Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości otrzymali: ks. Hubert Jerzy Komorowski – proboszcz parafii pw. św. Macieja w Pawłowie Kościelnym i znany historyk Krzysztof Kacprzak, nauczyciel z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, były wiceprezydent Ciechanowa oraz Marek Szyperski – redaktor naczelny „Tygodnika Ilustrowanego – Nowocześnie z Tradycjami” i portalu ciechtivi.pl.

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowani zostali pośmiertnie wielcy bohaterowie naszej historii: Henryk Józewski – członek Polskiej Organizacji Wojskowej, bliski współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego, minister spraw wewnętrznych II RP, wojewoda wołyński i łódzki, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik antykomunistycznego podziemia niepodległościowego – odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Anna Tomaszewska – żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego (batalion „Gustaw”), więziona w niemieckich obozach śmierci Auschwitz-Birkenau i Ravensbruck – odznaczona Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.

Od lewej: Paweł Althamer, Marek Szyperski

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent Andrzej Duda odznaczył znanego artystę rzeźbiarza Pawła Althamera.

red

Fot Krzysztof Szyperski i Mazowiecki Urząd Wojewódzki