Kapłańskie nominacje

Dwaj znani, emerytowani ciechanowscy kapłani otrzymali ważne nominacje w Kapitule Kolegiackiej Pułtuskiej – ks. Ludomir Kokosiński został infułatem, a ks. Ireneusz Wrzesiński – prałatem.

Ks. infułat Kokosiński został prepozytem Kapituły, a ks. prałat dr Wrzesiński jej kustoszem.

msz

Na zdjęciu: od prawej: ks. Ireneusz Wrzesiński, ks. Ludomir Kokosiński.

fot. Kazimierz Kosmala