Karnawałowo w Gołyminie

W świetlicy szkolnej w Gołyminie-Ośrodku odbył się doroczny bal karnawałowy osób niepełnosprawnych.

Jak co roku – zorganizowała go radna gminy Henryka Kamińska.

Fot. Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek