Kęsik o rewitalizacji ciechanowskiego Zamku

Jeszcze nie zakończył się pierwszy etap rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, a o sporze wokół tej inwestycji możemy przeczytać w książce Grzegorza Kęsika – „Spór o rewitalizację zamku w Ciechanowie”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=CdZZJmvwehY’]

Publikacja jest do nabycia w serwisie Allegro.

Grzegorz Kęsik jest ciechanowianinem, doktorantem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się badaniem wzajemnych oddziaływań polityki i architektury oraz problematyką ochrony zabytków na szczeblu samorządowym.

msz