Kładka nad torami za dwa lata

W 2023 r. mieszkańcy ciechanowskiego Krubinka będą mogli korzystać z kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi linii Warszawa – Gdynia.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” planowana jest w Ciechanowie budowa wiaduktu dla ruchu pieszo-rowerowego. Obiekt powstanie w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

– Miasto opracowuje dokumentację projektową. Planowany termin jej zakończenia to sierpień br. Następnie przez Gminę Miejską Ciechanów zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót oraz przetarg na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy. Prowadzenie prac jest planowane w latach 2022-2023 – poinformował nas Martyn Janduła z Zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Bezkolizyjne skrzyżowanie będzie bezpieczną przeprawą przez tory dla mieszkańców Ciechanowa (przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Ceramicznej). Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa dla pasażerów i obsługi pociągów.

Ogólny koszt inwestycji został oszacowany na ponad 3,5 mln zł netto. Wkład PLK wynosi 2,5 mln zł netto. Inwestycja wspófinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przypomnijmy, że przeciwko likwidacji przejazdu wielokrotnie protestowali okoliczni mieszkańcy, którym likwidacja wydłużyła znacznie drogę do centrum miasta.

Red

Fot. UM Ciechanów