Koła Gospodyń Wiejskich: czas na zakupy tylko do końca roku, a rozliczenie pomocy do końca stycznia

 Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 30 września Koła Gospodyń Wiejskich mogły ubiegać się w ARiMR o wsparcie na działalność statutową. Dokumenty złożyło blisko 11,4 tys. KGW, a kwota o jaką wnioskowały to 62,75 mln zł. Na wydanie tych środków koła mają czas do 31 grudnia 2022 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2023 r.

 Wraz z końcem roku mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z tych wydatków w formie sprawozdania.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi.

Dofinansowanie można również wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. Pula środków na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł.

W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie około 12 tys. kół gospodyń wiejskich. 11 399 spośród nich złożyło w zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej.

Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły ubiegać się o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Stawki względem poprzedniego roku nie uległy zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

minrol.gov.pl