Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie

Od jutra (1 kwietnia) Koła Gospodyń Wiejskich mogą się ubiegać o wsparcie z budżetu państwa na realizację swych celów statutowych. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 70 mln zł.

To kolejny, piąty już rok, w którym, dzięki nowej ustawie o działalności kół gospodyń wiejskich, mogą one ubiegać się o środki finansowe – podkreśla wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona w szczególności na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich i działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

O pomoc mogą ubiegać się koła zarejestrowane w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa – obecnie to 10 tys. 857 kół.

KGW są wspierane z budżetu państwa od 2018 r.  Wartość przyznanej pomocy wzrasta z roku na rok. Od 16 mln 311 tys. zł w 2018 r. – do 55 mln 870 tys. zł w roku ubiegłym.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 września, do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

red

Fot. Bugaj Gruduski – potrwa autorstwa pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Grudusku