Kolędowali w Studio

W Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio odbył się konkurs „Kolędować Małemu”. Pracami jury kierowała znana piosenkarka Danuta Błażejczyk, która też zaśpiewała kilka kolęd.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=cLTEDfgY4-0′]Wystąpiło 49. zespołów, chórów i solistów. Wśród przedszkolaków najlepsza okazała się Ania Lewandowska z MP 5, w kategorii szkół podstawowych: Julia Zielińska z SP STO i Julia Zajkowska z SP 7, gimnazjów – Natalia Markowska, Gimnazjum nr 1, szkół ponad gimnazjalnych – Julita Osęka – I LO.

W konkurencji zespołów zwyciężył chór z Gimnazjum nr 4, a wśród dorosłych najwyższą ocenę jury uzyskali seniorzy z COEK Studio i nauczycielki z Przedszkola nr 4.

a