Koleje Mazowieckie na Święta Bożego Narodzenia

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, w związku ze spodziewaną zwiększoną liczbą podróżnych, zestawienie wybranych pociągów Kolei Mazowieckich zostanie wzmocnione.

W Wigilię, 24 grudnia, pociągi oraz autobusy zastępczej komunikacji autobusowej uruchamianej przez Koleje Mazowieckie kursują jak w dzień powszedni. Pociągi oraz autobusy komunikacji zastępczej 25 i 26 grudnia kursują jak w dzień świąteczny. W związku ze zmianą pracy MPL Modlin autobusy lotniskowe będą miały ograniczone godziny kursowania 24 oraz 26 grudnia, a 25 grudnia nie będą kursowały. Nad ruchem pociągów będzie całodobowo czuwać Dyspozytura KM oraz dyspozytorzy sekcji.

Szczegółowy układ połączeń znajduje się na www.mazowieckie.com.pl w Tabelach Rozkładu Jazdy.

Podczas gdy nasi pasażerowie będą zasiadać do Wigilijnego stołu i spotykać się na świątecznych obiadach w rodzinnym gronie, nasi pracownicy będą przygotowywać i obsługiwać blisko 2000 pociągów, kursujących po Mazowszu w dniach 24 – 26 grudnia. Aby mogły one wyruszyć na szlak, potrzeba zapewnić obsadę 440 dwunastogodzinnych zmian roboczych maszynistów w sekcjach warszawskich. W sekcji w Sochaczewie i Tłuszczu podróżnych będzie woziło 190 maszynistów. Obsługę pociągów w tych dniach na całym Mazowszu zapewni 575 pracowników drużyn konduktorskich, a bilety na świąteczne podróże będzie sprzedawać ponad 230 pracowników kas biletowych.

Pociągi muszą przechodzić bieżące przeglądy i naprawy. Nieprzerwanie musi odbywać się wyprawianie
i przyjmowanie pociągów, dlatego również ponad 500 pracowników warsztatu i administracji czterech sekcji KM: Warszawa Ochota, Warszawa Grochów, Tłuszcz i Sochaczew będzie w tych dniach czuwać nad ich sprawnością, a 200 pracowników Oddziału Usług Utrzymania będzie dokonywać bieżącego czyszczenia składów. Ponadto na wymienionych sekcjach czuwają zespoły wsparcia technicznego, które w przypadku awarii mogą szybko dotrzeć w miejsce jej wystąpienia i być wsparciem dla maszynisty.

Przypominamy, że na czas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku przygotowaliśmy dwie propozycje tańszych przejazdów naszymi pociągami: Bilet Wycieczkowy i Bilet Turysty.

Szczegółowe informacje o ofertach oraz kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich podróżni mogą uzyskać pod całodobowym numerem Infolinii KM: 22 364 44 44.