Kolejna przysięga terytorialsów

W nadchodzącą sobotę 24 października, 23 nowych żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową. Będzie to już kolejna przysięga w szeregach mazowieckich terytorialsów przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Ochotnicy, którzy 9 października rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem obecnie odbywają jeszcze szkolenie 16 – dniowe, a jego zwieńczeniem będzie przysięga wojskowa w najbliższą sobotę 24 października. Słowa roty przysięgi wypowie 23 żołnierzy, w tym 13 kobiet. Są to ochotnicy, którzy postanowili skorzystać z dodatkowego szkolenia, jakie zaoferowała 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ. Będzie to 16 przysięga u mazowieckich terytorialsów a czwarta w tym roku.

Największą liczbę wśród szkolących się żołnierzy stanowią mieszkańcy powiatu ostrowskiego i siedleckiego. Są to ludzie pochodzący z różnych środowisk, wykonujący różne zawody, posiadający różne pasje. Ponieważ terytorialna służba wojskowa umożliwia łączenie pracy zawodowej i rodziny z służbą wojskową,  w naszych szeregach są zarówno pracownicy fizyczni jak i biurowi, nauczyciele jak i uczniowie czy studenci, kierowcy, sportowcy, mechanicy, pielęgniarki.

Do końca 2020 roku w 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odbędą się jeszcze dwa szkolenia zarówno dla osób niemających styczności wcześniej z wojskiem jak i dla rezerwistów. Kolejne szkolenia podstawowe oraz wyrównawcze odbędą się 13 listopada oraz 18 – 19 grudnia. Grudniowe szkolenie będzie kontynuowane w czasie ferii zimowych w 2021 roku.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT