Kolejna przysięga w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

40 nowych żołnierzy Obrony Terytorialnej złożyło dzisiaj (sobota) 24 kwietnia przysięgę w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza w Ciechanowie.

– Jestem dumny, że w taki składzie dotrwaliście do końca szkolenia podstawowego i nie poddaliście się – mówił dowódca 5. MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz. – Świadczy to o waszej determinacji w dążeniu do celu. I takich żołnierzy potrzebuje współczesne wojsko. Dowódca Brygady odczytał list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. – To dla nas zaszczyt, jest to poważne zobowiązanie wobec naszego kraju i narodu, które jesteśmy podjąć – mówił z kolei jeden z przysięgających szer. Jakub Klimczak.

Żołnierze przysięgali na sztandar Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręgu Ostrołęka. Czworo z nich za bardzo dobre wyniki w szkoleniu otrzymało listy gratulacyjne od dowódcy jednostki. Było błogosławieństwo od kapelanów i defilada. Dowódcą uroczystości był szef sztabu 5. MBOT ppłk Edward Chyła. Uroczystość, z uwagi na pandemiczne obostrzenia odbyła się bez udziału publiczności. Była transmitowana online na kanale Youtube Brygady.

O przygotowaniach do przysięgi pisaliśmy tutaj:

Red

Fot. 5.MBOT