Kolejna ważna inwestycja w ciechanowskim Szpitalu

Prawie 12 mln zł dotacji otrzyma Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację projektu “Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń”.

W ramach realizacji projektu w nowoczesny sprzęt wyposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Hemodynamiczna.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI “Jakość życia” Działania 6.1.  “infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Fot. SSzW w Ciechanowie