Kolejni terytorialsi z 5. Mazowieckiej Brygady OT złożą w sobotę przysięgę.

W sobotę 6 marca o godz. 10. w Ciechanowie odbędzie się przysięga wojskowa żołnierzy, którzy od 19 lutego odbywali szkolenie podstawowe w ramach terytorialnej służby wojskowej.

Sobotnia uroczystość będzie już dziewiętnastą przysięgą w historii 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, a drugą w tym roku. Złoży ją 33 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przeznaczone dla kandydatów nie mających nigdy wcześniej styczności z wojskiem. Podczas uroczystości towarzyszyć im będą żołnierze, którzy ukończyli 8 dniowe szkolenie wyrównawcze.

Nowi żołnierze pochodzą z całego północnego Mazowsza, tym razem najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy Warszawy i powiatów podwarszawskich. Są to zarówno ludzie młodzi, pełnoletni uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych jak i osoby dojrzałe, mające rodziny, ustabilizowane życie zawodowe. Wstąpili w szeregi WOT z wielu powodów. Jedni zachęceni przez znajomych i krewnych służących już w terytorialsach, inni bo wierzą w misję WOT i zasadność funkcjonowania tej formacji, chcą służyć ojczyźnie. Są też tacy, którzy szkolenie traktują jak wyzwanie, chcą sprawdzić siebie, swoje możliwości psychofizyczne. Dużą część ochotników stanowią również pasjonaci, którzy przyszli do WOT by rozwijać swoje zainteresowania, należą do grup strzeleckich i paramilitarnych, często posiadają specjalistyczne kwalifikacje np. instruktorów strzelectwa, które przydatne są podczas służby w Obronie Terytorialnej.

Ze względów sanitarno – epidemiologicznych uroczystość po raz kolejny odbędzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, nie będą mogły wziąć w niej udziału rodziny i bliscy żołnierzy.

Dołącz do nas!

Proces rekrutacji w szeregi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ciągły i w każdej chwili można złożyć wniosek o powołanie do WOT. Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej, która daje możliwość doskonałego łączenia życia prywatnego i zawodowego z służbą ojczyźnie, będą miały jeszcze cztery okazje w 2021 r. by spróbować swoich sił w szeregach mazowieckich terytorialsów. 5 Brygada planuje przeprowadzić jeszcze 4 szkolenia podstawowe oraz wyrównawcze dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Najbliższe odbędzie się od 9 do 24 kwietnia, kolejne na przełomie czerwca i lipca (25.06 – 10.07), następne dedykowane uczniom, studentom i nauczycielom na przełomie sierpnia i września (20.08 – 04.09), natomiast ostatnie od 5 do 20 listopada.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT