KOLEJNY ROK FUNKCJONOWANIA MAZOWIECKICH TERYTORIALSÓW

Minął kolejny rok intensywnej służby żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. 5. MBOT wchodzi w skład formującego się, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Służbę w Brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy – „Terytorialsi” z północnej części województwa mazowieckiego. Na koniec 2019 roku w Mazowieckiej Brygadzie służyło ponad 2 tys. żołnierzy.

2019 rok to czas intensywnego szkolenia i budowania struktur pododdziałów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. W tym okresie odbyło się sześć powołań do batalionów lekkiej piechoty dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku oraz żołnierzy rezerwy. Szkolenie podstawowe trwało 16 dni i każdorazowo kończyło się uroczystą przysięgą. Żołnierze rezerwy, którzy zdecydowali się zasilić szeregi naszej Brygady odbywali 8- dniowe szkolenie wyrównawcze, przeznaczone i dostosowane specjalnie dla żołnierzy zawodowych, po zasadniczej służbie wojskowej oraz dla osób po przeszkoleniu wojskowym. Uroczyste przysięgi wojskowe, pięciokrotnie odbyły się na terenie jednostki wojskowej w Ciechanowie, natomiast wrześniowa przysięga miała miejsce w historycznej Olszynce Grochowskiej.

W ubiegłym roku każdy żołnierz mazowieckich „Terytorialsów” obowiązkowo odbył co najmniej dwa dni szkolenia w miesiącu. Zajęcia wypełnione były jedną z opracowanych form szkolenia indywidualnego lub specjalistycznego. W czerwcu, i listopadzie wszystkie pododdziały brygady rotacyjnie wzięły udział w intensywnym 14-dniowym szkoleniu zintegrowanym na poligonie w Nowej Dębie. Taka forma ćwiczeń w istotny sposób urealnia warunki działań bojowych i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału. Dodatkowo umożliwia przeprowadzenie szkoleń w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach np. prowadzenie strzelań na rzeczywistych odległościach czy też wykonanie rzutu granatem bojowym. Szkolenie zintegrowane zakończone było egzaminem końcowym, który pozwala na rozpoczęcie kolejnego okresu szkolenia.

W minionym roku dwa kolejne bataliony rozpoczęły szkolenie specjalistyczne, które jest kolejnym etapem nauki wojskowego rzemiosła w trzyletnim cyklu szkolenia w jakim uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Dzięki niemu podnoszą oni swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, które są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym. „Terytorialsi” w czasie trwania drugiego okresu szkolenia ćwiczą w swoich rejonach odpowiedzialności oraz na najbliżej położonych garnizonowych ośrodkach szkolenia. Dowódcy pododdziałów w swojej działalności szkoleniowej wykorzystują między innymi instruktorów, którzy byli uczestnikami misji pokojowych oraz z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych w skład których wchodzą byli żołnierze wojsk specjalnych. Batalion, który powstał jako pierwszy w strukturach 5. MBOT, czyli siedlecki, w październiku wszedł w trzeci etap szkolenia, jest to etap zgrywania pododdziałów.

Cennym doświadczeniem dla żołnierzy naszej Brygady był również udział w szkoleniach z innymi jednostkami wojskowymi. W czerwcu jeden z batalionów 5. MBOT wziął udział w największym w 2019 r. przedsięwzięciu szkoleniowym Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń w zeszłym roku na wschodniej flance NATO – DRAGON 19. Przeprowadzone zostały także wspólne ćwiczenia żołnierzy 5 MBOT z żołnierzami 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Szkolenia specjalistyczne

Oprócz szkoleń podstawowych, wyrównawczych i rotacyjnych mazowieccy Terytorialsi brali udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych, oferowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej. Mogli skorzystać nie tylko z kursów typowo wojskowych, niezbędnych żołnierzowi, ale także nabyć kwalifikacje, które mogą być przydatne w życiu cywilnym. Uczestniczyli, m.in. w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kursie doskonalącym dla kierowców przewożących towary niebezpieczne lub do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, kursach operatorów pił spalinowych czy koparko – ładowarek. WOT umożliwił również chętnym żołnierzom odbycie kursu na prawo jazdy kat. C. Pod koniec roku w Mazowieccy Terytorialsi wzięli także udział w kursach dla ratowników wodnych i sterników motorowodnych.

Szkolenia w ramach wsparcia społeczeństwa lokalnego w sytuacjach kryzysowych

5 MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości Zespół Oceny Wsparcia, którego głównym zadaniem jest ocena sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeby użycia sił i środków z zasobów Sił Zbrojnych RP. Przy współpracy z Dowództwem WOT, urzędem wojewódzkim i samorządami, Mazowiecka Brygada już w czerwcu zainaugurowała na terenie województwa pilotażowy projekt „PARASOL”. Celem projektu jest przygotowanie administracji cywilnej, służb i inspekcji do współdziałania z WOT w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, władze samorządowe poszczególnych dzielnic miasta stołecznego oraz podległe im służby i instytucje. We wrześniu odbyło się drugie szkolenie w ramach tego projektu, Tym razem projekt objął rejon odpowiedzialności 51 blp czyli powiat ciechanowski, płoński, żuromiński, mławski i przasnyski. Podczas warsztatów uczestnicy obejrzeli pierwszą prezentację modułu zadaniowego kompanii lekkiej piechoty na wypadek wystąpienia katastrof, czy klęsk żywiołowych. W listopadzie oraz grudniu, kolejne trzy edycje PARASOLA odbyły się także w rejonach pozostałych batalionów.

Rok 2019 to także liczne ćwiczenia z zakresu działań kryzysowych, prowadzone w całym rejonie odpowiedzialności Brygady we współpracy z innymi służbami. Nasi żołnierze mieli również okazję wykorzystać uprawnienia jakie daje im prerogatywa ustawy o powszechnym obowiązku obrony i wziąć udział w realnych poszukiwaniach osób zaginionych.

Sukcesy sportowe Mazowieckich Terytorialsów

W 2019 roku nie brakowało sukcesów sportowych. Wśród naszych żołnierzy mamy wielu zdolnych sportowców osiągających sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych. St. kpr. Robert Drozdowski oraz st. szer. Damian Matusiak wielokrotnie stawali na najwyższych stopniach podium osiągając wysokie wyniki w wyciskaniu sztangi leżąc. Drozdowskiemu w tym roku udało się wywalczyć złoto w Pucharze Świata XPC oraz WRPF Służb Mundurowych, a także podczas Mistrzostw Europy Wpa. Damian Matusiak natomiast stanął na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Europy oraz zdobył drugie miejsce podczas Pucharu Świata XPC.

Żołnierze 5 MBOT to także szybcy biegacze. Na szczególną uwagę w tej dyscyplinie sportowej zasługuje ppor. Barbara Jóźwiak oraz szer. Krzysztof
Pawlak, którzy wielokrotnie okazywali się najszybszymi biegaczami na różnych dystansach. Ppor. Jóźwiak zdobyła złoto podczas Mistrzostw WOT w półmaratonie, natomiast Pawlak dwukrotnie stawał na podium w Połówce Komandosa.

Wymieniając sukcesy sportowe żołnierzy 5 Brygady nie sposób nie wspomnieć o młodym i utalentowanym Terytorialsie z ciechanowskiego batalionu, który w 2019 r zdobył Wice Mistrzostwo Polski w MMA. szer. Olaf Sobotka ma na swoim koncie także wiele sukcesów w swoje dyscyplinie.

W kropli krwi siła tkwi

Jednym z kluczowych projektów WOT jest „Krwioobieg Terytorialsa”. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej do systemu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 2019 roku trafiło 350 litrów krwi dla ratowania życia ludzkiego.

„Terytorialsi” aktywnie angażowali się w przedsięwzięcia wspierające HDK m.in.: w akcję , „SpoKREWnieni Służbą”, czy „Niepodległą mamy we krwi”. Wielu naszych żołnierzy to Honorowi Dawcy Krwi, odznaczeni podczas Gali z okazji obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Poprzez takie akcje wpisujemy się w pomoc społeczeństwu realizując swoją misję.

Plany na 2020 rok

Naszym najistotniejszym zamierzeniem na 2020 rok jest kontynuacja szkoleń w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. Planujemy zorganizować cztery powołania dla nowych ochotników, pierwsze odbędzie się już 8 lutego.

W tym roku nasz najdłużej funkcjonujący batalion, czeka certyfikacja po zakończonym 3-letnim cyklu szkolenia. Pozytywnie zakończenie tego „sprawdzianu” będzie skutkowała otrzymaniem statusu „combat ready”, czyli „gotowego do walki”.

Rok 2020 to także współpraca z pododdziałem wojsk brytyjskich, wspólne szkolenia oraz możliwość udziału naszych żołnierzy w kursie podoficerskim organizowanym przez Brytyjczyków.

W maju dwa nasze bataliony wezmą również udział w ćwiczeniu pk. ANAKONDA z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych RP.

2020 rok to dla 5 MBOT także praca nad pozyskaniem Sztandaru Brygady. Prace w tym kierunku rozpoczęły się już pod koniec 2019 a ich zwieńczeniem będzie uroczyste wręczenie Sztandaru, które zaplanowano na 1 marca 2020 roku.

****

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej istnieje od maja 207 roku. Stały Rejon Odpowiedzialności Brygady to 17 powiatów Północnego Mazowsza i 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Obecnie w ramach Brygady funkcjonują 4 bataliony lekkiej piechoty – w Ciechnowie, Siedlcach, Komorowie oraz Zegrzu Płd. Najstarszym a zarazem najliczniejszym batalionem jest ten stacjonujący w Siedlcach, liczy ponad 560 żołnierzy. Kolejnym pod względem liczebności jest ciechanowski batalion, który obecnie zasila blisko 500 żołnierzy. 52 batalion z Komorowa przez cały czas zwiększa swoją liczebność i w chwili obecnej posiada blisko 400 żołnierzy. Najmłodszym a zarazem najmniej licznym batalionem jest zegrzyński, który liczy blisko 300 żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej