Kolejny zakaz w centrum Ciechanowa

Uwaga, kierowcy! Ruch w rejonie pl. Jana Pawła II – jeszcze bardziej utrudniony.

Jak informuje Urząd Miasta – przez ok. miesiąc nie będzie możliwości przejazdu z ul. Śląskiej w ul. Dolną.Rozpoczęły się roboty w obrębie skrzyżowania ulic. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu – apelują służby prasowe Ratusza.

a