Komisarz wyborczy wygasił mandat wójta gminy Ciechanów

Jest postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta gminy Ciechanów Marka Kiwita.

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I Waldemar Królikowski wydał je wczoraj (27 lutego). „§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 24 lutego 2023 r. mandatu Wójta Gminy Ciechanów, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Wójtem, którego mandat wygasł jest Marek KIWIT. § 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Ciechanów. § 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej…” – czytamy m.in. w postanowieniu.

Odchodzącego na emeryturę po 28 latach i 7 miesiącach urzędowania wójta Marka Kiwita uroczyście pożegnano na sesji Rady Gminy Ciechanów 24 lutego. – Jeśli kogokolwiek kiedyś uraziłem, serdecznie przepraszam – powiedział były wójt.

– Jakim wójtem był Marek Kiwit nie mi to oceniać, niech ocenią to radni, sołtysi, mieszkańcy. Była dobra współpraca z radnymi, przyciągnięto wielu inwestorów, nowe miejsca pracy, duże wpływy do budżetu gminy – komentował przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Olszewski. – Nic się nie kończy, zaczyna się nowy etap, do którego cię zapraszam, my tam na Wiejskiej potrzebujemy takich gospodarzy, ludzi z takim doświadczeniem. Jesteś niezatapialny, wiecznie żywy – mówił poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak. Podziękowania i życzenia złożyli także m.in.: radni gminni, wójtowie sąsiednich gmin, strażacy, przedstawiciele gminnej oświaty, pracownicy Urzędu Gminy. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Marka Kiwita dyplomem “Pro Masovia”.

– Chciałem znaleźć choć jeden powód do podziękowania, ale nie znalazłem, no chyba ten, że wójt zrezygnował – powiedział opozycyjny radny Klemens Kalman, ale przewodniczący Rady Gminy szybko odebrał mu głos.

Z chwilą rezygnacji jego zastępcą przestał być Artur Frączkowski. Teraz gminą Ciechanów zarządzała będzie osoba wyznaczona przez premiera na pełniącego obowiązki wójta. Przedterminowe wybory wójta gminy Ciechanów mają odbyć się 7 lub 14 maja.

Red

Fot. FB Urząd Gminy Ciechanów