Komputery dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

W Zatorach, w powiecie pułtuskim, podpisano pierwsza umowę w ramach rządowego programu „Wsparcie dla dzieci z terenów byłych PGR”

Kwota ponad 500 mln zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z obszarów popegeerowskich.  Do programu wpłynęło ponad 200 tys. wniosków. Wszystkie zostaną pozytywnie załatwione.

Gminy dostaną pieniądze, ogłoszą przetargi i w ciągu paru tygodni komputery, laptopy i tablety mają trafić do uczniów. Program ma na celu przede wszystkim wyrównanie szans rozwojowych. Uczniowie otrzymają na własność 215 tys. komputerów i laptopów oraz 3 tys. tabletów.

Program jest finansowany z funduszy europejskich. Sprzęt komputerowy będzie własnością beneficjentów. Gminy nie muszą mieć wkładu własnego. Wnioski przyjmujeCentrum Projektów Polska Cyfrowa.

W uroczystości podpisania umowy w szkole w Zatorach przez wójta gminy Zatory Grzegorza Falbę i przedstawiciela Polski Cyfrowej wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę na – uwidoczniony szczególnie w czasie nauczania zdalnego w okresie pandemii – deficyt w zakresie sprzętu komputerowego i edukacji cyfrowej dotyczący dzieci z wsi popegeerowskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził swoją niezgodę na taki stan rzeczy, który dzięki realizacji projektu będzie mógł się zmieniać.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że nie jest to jedyny program skierowany do środowisk popegeerowskich. Wyraził nadzieję, że program zapoczątkuje dalsze działania na rzecz rodzin popegeerowskich, gdyż temu środowisku należy się wsparcie.

Fot. minrol.gov.pl/Na zdjęciu: wicepremier Henryk Kowalczyk