Komputery pomogą im w nauce. Powiat ciechanowski zdobył 300 tys. zł

Sto laptopów trafi do dzieci z powiatu ciechanowskiego umieszczonych w pieczy zastępczej. – To pomoc w nauce zdalnej, realizowana w ramach programu przeciwdziałania skutkom covid-19. Na realizację zadania pozyskaliśmy dofinansowanie od wojewody mazowieckiego w wysokości 300 tys zł – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

-Podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu, który trafi do naszych dzieci do połowy listopada – dodaje pani starosta.

red.

Fot. FB Joanna Potocka-Rak