Komunikaty na cmentarzu

Na ciechanowskim cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej spotkać można tabliczki z komunikatami informującymi, że dany grób przeznaczony jest do ponownego użycia.

Administracja cmentarza prosi w ten sposób o kontakt “dysponenta lub opiekuna grobu”.

– ” Polskie prawo wyraźnie wskazuje, że grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W związku z takim zapisem większość cmentarzy wprowadza regulamin o 20-letnim okresie płatności za miejsce pochówku, a opłata pobierana jest z góry. Taki okres można przedłużać, a osoby zainteresowane utrzymaniem grobu powinny zgłosić się do zarządcy cmentarza każdorazowo przed upływem terminu Jeśli upłynie 20-letni okres, a nikt nie zgłosi chęci jego przedłużenia, to grób może zostać zlikwidowany przez zarządcę cmentarza lub zostać ponownie użyty. Co istotne, jeśli w danym grobie jest pochowanych więcej osób niż jedna, to wskazany termin jest liczony dla każdej z nich oddzielnie, a nie dla całego grobu od momentu pochówku pierwszego zmarłego” – czytamy w GazetaPrawna.pl

Fot. Marek Szyperski