KONGRES GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWY

Kongres Gospodarczo- Samorządowy odbędzie się 16 kwietnia  w PWSzZ ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie. Kongres rozpoczyna się o godz. 10.