Koniec bitwy o “Polonię”

Wojewoda mazowiecki zgodził się by ciechanowskie starostwo powiatowe otrzymało w formie darowizny nieruchomość przy ul. Warszawskiej 34 w Ciechanowie – dawny hotel „Polonia”.

Jak informuje rzeczniczka wojewody Ivetta Biały – Budynek powinien być wykorzystany na cele związane z upowszechnianiem kultury, w tym na potrzeby w Ciechanowie. Zgoda udzielona przez wojewodę zarządzeniem jest ważna do 31 grudnia 2012 r.

– Cel darowizny powinien być zrealizowany w ciągu pięciu lat od daty zawarcia umowy. Jeśli w tym czasie nie zostanie on wykonany lub budynek będzie użytkowany w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie – darowizna zostanie odwołana – zaznacza rzeczniczka wojewody.

Przypomnijmy, że o nieruchomość trwała długa walka (także w sądzie) między starostą, a prezydentem Ciechanowa. Powiat ciechanowski w tegorocznym budżecie zarezerwował 880 tys. zł na remont gmachu.

a