Ciechanów. Konserwator zabytków w ubeckiej katowni

Wreszcie, po kilkunastu latach, pojawiła się szansa na godne upamiętnienie miejsca męczeństwa i kaźni polskich patriotów w areszcie dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiegoi Konserwatora Zabytków wydał decyzję o zabezpieczeniu napisów, które w dawnych celach pozostawili więźniowie ubecji..

Jak się dowiedzieliśmy – sprawa po latach marazmu i “spychologii” ruszyła z miejsca dzięki nowemu posłowi z okręgu nr 16 Jackowi Ozdobie (wybranemu z listy Prawa i Sprawiedliwości).

Na naszym portalu wielokrotnie poruszaliśmy temat ubeckiej katowni.

Więcej – wkrótce