Konsultacje społeczne realizowane metodą Charette

rafał kapitał

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów w okresie od 01.09.2013 r. do 31.03.2014 r. realizuje projekt  „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Realizatorzy projektu serdecznie zapraszają mieszkańców Ciechanowa na konsultacje społeczne realizowane metodą Charette. Konsultacje  dotyczyły będą tworzenia społecznych założeń zagospodarowania przestrzennego terenu bulwarów nadrzecznych oraz parku J. Dąbrowskiego. Wezmą w nich udział specjaliści i eksperci z różnych dziedzin (między innymi prawnik, urbanista, architekt, urzędnik, artysta oraz działacz społeczny).

Konsultacje odbędą się w Ciechanowie podczas dwóch spotkań: w styczniu i lutym 2014 r.  W ramach konsultacji zostaną wypracowane pomysły i koncepcje dotyczące zagospodarowania ww. obszaru.

W głosowaniu na najlepszy pomysł, a tym samym zagospodarowaniu tego obszaru będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ciechanowa. Konsultacje społeczne odbędą się poprzez platformę internetową on-line bazującą na stronie Urzędu Miasta oraz na spotkaniu wyborczym p.n. „Ty decydujesz”, podczas którego mieszkańcy miasta wybiorą najciekawszą koncepcję z szansą  na wdrożenie przez gminę miejską.

Pod koniec marca 2013 r. rekomendacje i wnioski dotyczące rewitalizacji bulwarów nadrzecznych zostaną zaprezentowane radnym miejskim i Prezydentowi Miasta Ciechanów.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu, miejsca, programu konsultacji oraz informacje
o projekcie i realizowanych aktualnie działaniach znajdziecie Państwo na stronie Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie i Urzędu Miasta Ciechanów.

rafał gmina