Konsultujmy bo warto: I Warsztaty dla projektodawców

rafał kapitał

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli ciechanowskich organizacji pozarządowych do udziału w „I Warsztatach dla projektodawców”, w ramach projektu p.n. „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”,  które odbędą się w grudniu br. w siedzibie Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych mają na celu wsparcie w przygotowaniu projektu, zaplanowaniu jego zarządzania oraz przedstawienie kluczowych zasad konkursów na realizację zadań publicznych i  związanych z tym wymogów formalnych. Termin realizacji warsztatów:

1 grupa (12 os.) x 16 h – 7-8 grudnia 2013

2 grupa (12 os.) x 16 h – 14-15 grudnia 2013

Rekrutacja do udziału w warsztatach będzie przyjmowana telefonicznie pod numerem: (23) 672 33 71 lub na e-mail: konsultujmy@gmail.com do 3 grudnia 2013 r. W warsztatach mogą wziąć udział 2-3 osoby z organizacji pozarządowych. Do projektu będą wyłącznie przyjmowani członkowie organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.

 

rafał gmina

KS_www_768x1024_5