“Konsultujmy bo warto”: Konsultacje społeczne – styczeń 2014

rafał kapitał

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów w okresie od 01.09.2013r. do 31.03.2014r. realizuje projekt  „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W styczniu 2014 r. w ramach projektu będą realizowane następujące działania:

–           II warsztaty dla projektodawców adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych (ngo) działających na rzecz mieszkańców Ciechanowa dotyczące przygotowania scenariusza, prezentacji multimedialnych i krótkich filmów promujących projekty przygotowane przez ngo;

–           kontynuowane będą indywidualne i grupowe spotkania z doradcą do spraw konsultacji społecznych adresowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;

–           przeprowadzone zostaną      konsultacje metodą Charette z udziałem ekspertów reprezentujących różne środowiska (między innymi prawników, urbanistów, architektów, urzędników, artystów, działaczy społecznych) dotyczące założeń zagospodarowania przestrzennego bulwarów nadrzecznych i parku J. Dąbrowskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Ciechanowa do udziału konsultacjach społecznych.

rafał gmina