Konwalie i szlachecki herb – gmina Regimin ma swoje symbole

Gmina Regimin na swój herb, flagę i pieczęcie. Symbole te zostały ustanowione podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Za podjęciem stosownej uchwały głosowali wszyscy radni.

Prace nad projektem herbu trwały cztery lata. Ostateczną wersję zatwierdziła komisja heraldyczna działająca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Na herbowej tarczy, na błękitnym tle szlachecki herb “Lubicz” – pamiątka po fundatorach miejscowych parafii i kwiaty konwalii – symbol tutejszej przyrody.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie.

Red

Fot. Marek Szyperski