Koronawirus. Jeśli naprawdę nie musisz – nie przychodź do firm i urzędów

Ciechanowskie spółki miejskie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apelują do interesantów: zostańcie w domach, w ważnych sprawach dzwońcie, piszcie maile.

Oczywiście wszystko w związku z zagrożeniem koronawirusem. – W związku z powyższym uprzejmie prosimy, o kontaktowanie się z pracownikami Spółki drogą mailową oraz telefonicznie, ograniczając tym samym przyjazdy do biur Spółki. Przypominamy także, że całodobowe numery dyżurne wywieszone są w gablotach informacyjnych w każdym budynku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki. nr.tel. 236725276, 236725980, 236722304 fax – 236723818 mail – tbs@tbsciechanow.pl – informuje na swej stronie internetowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

– Ogranicza się wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki. Wstęp mają tylko osoby zapewniające normalne funkcjonowanie Spółki – to już komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Ogranicza się możliwość wpłaty należności do formy przelewów bankowych. Kasa na terenie Spółki zostaje zamknięta do odwołania. Zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej lub telefonu, prosząc jednocześnie naszych odbiorców o zastosowanie tej formy komunikacji. tel.: 23 672 33 58, tel./fax: 23 672 21 60, e-mail: biuro@pecciechanow.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje z kolei, że zawiesza bezpośrednie odczyty stanu wodomierzy. Tam, gdzie nie jest to możliwe zdalnie odbiorcy wody znajdą w skrzynkach pocztowych prośby o odczytanie stanu licznika i przekazanie informacji telefonicznie do ZWiK. Spółka zawiesza montowanie wodomierzy. O nowych terminach klienci zostaną powiadomieni. Proszeni są także o to, by w miarę możliwości dokonywać opłat przelewem. Nr tel. do ZWiK-u 23 672 2960, 23 672 29 61 23 672 24 12, numer alarmowy 994.

Natomiast prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zamknął (do końca marca) dla odwiedzających i wolontariuszy schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

Komunikat ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: „Od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania przyjęcia interesantów w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie odbywać się będą wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki.  Oczekując na spotkanie z urzędnikiem ze względu na własne bezpieczeństwo, należy zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Urzędnicy proszą o załatwianie spraw w formie elektronicznej poprzez: (ePUAP), Emp@tia, Profil Zaufany, adres e-mail:  kontakt@mopsciechanow.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego, telefonicznie pod nr 23 672-23-41, 23 672-20-91”.

Fot. pixabay.com