Koronawirus. Urząd Gminy Regimin bez bezpośredniej obsługi interesantów

– W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju oraz związaną z tym koniecznością przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Wójt Gminy Regimin informuje, że od 3 listopada do odwołania w Urzędzie Gminy w Regiminie oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie nie będzie odbywać się bezpośrednia obsługa interesantów – czytamy w komunikacie UG Regimin.

Rekomendowany sposób załatwiania spraw:  Poczta tradycyjna: Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06- 461 Regimin. Poczta elektroniczna: ug@regimin.pl lub ePUAP: /1402082/skrytka. Telefonicznie: (23) 681 17 56 lub 570 053 777.

Załatwianie spraw pilnych odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-12:30. Należności z tytułu podatków i opłat: 89 8213 0008 2001 0010 0306 0001 Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
06 8213 0008 2001 0010 0306 0040 Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Urząd Gminy zachęcam do korzystania ze wzorów pism i wniosków dostępnych na stronie: http://www.regimin.pl

red

Fot. www.regimin.pl