Koronawirus. W Ciechanowie uczniowie szkół miejskich dostaną zadania przez internet

W związku z odwołaniem zajęć w szkołach na okres dwóch tygodni, dyrektorzy miejskich szkół podstawowych zdecydowali w porozumieniu z organem prowadzącym, że nauczyciele będą wspierać swoich uczniów za pośrednictwem Internetu – czytamy na www.umciechanow.pl

Na czas zamknięcia placówek oświatowych w okresie od 16 do 25 marca uczniowie pozostaną w kontakcie ze swoimi nauczycielami. Zdalnie będą otrzymywali zadania do samodzielnego wykonania w domu. Pozwoli to na kontynuowanie realizacji programu nauczania w zakresie powtórzeń materiału, utrwalania, zachęcania do dalszego rozwoju zainteresowań indywidualnych uczniów i przygotowania do egzaminów. Jak wynika z opinii Ministra Edukacji Narodowej, materiał do zrealizowania wynikający z podstawy programowej zakładał także tego typu działania.

Decyzja o zamknięciu placówek edukacyjnych na ten moment nie wpływa na planowany terminarz roku szkolnego i przeprowadzania egzaminów. Na 21 kwietnia zaplanowano bowiem np. egzamin ósmoklasisty.

Nauczyciele z ciechanowskich szkół wykorzystają nowoczesne technologie do przekazywania dzieciom zadań. Zgodnie ze swoimi preferencjami i możliwościami technicznymi wykorzystają nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną do przekazywania prac dzieciom. Do zdalnej nauki wykorzystane zostaną też fora dyskusyjne, czaty, dostępne komunikatory oraz platformy edukacyjne.

Kontakt będzie odbywał się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, przez który przekazywane będą materiały edukacyjne, ale także zapewniającego kontakt nauczycieli z rodzicami. Każde dziecko posiada w dzienniku swój profil, przez który może kontaktować się z nauczycielem i otrzymywać materiały przygotowane przez nauczyciela.

Od 12 marca wszystkie zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach są zawieszone. Od 16 do 25 marca placówki oświatowe będą zamknięte.

Fot. pixabay.com