Koronka na ulicach miast świata

Także i w Ciechanowie, w poniedziałek (28 września) w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki – spowiednika św. Faustyny Kowalskiej grupy wiernych odmówiły Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Modlono się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Tak było na pl. Jana Pawła II.

red.

Fot. Marek Szyperski