„Kościół Płocki i jego wierni w czasie pandemii. Blaski i cienie”

Oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim.

1. Od marca 2020 r. Polacy mężnie stawiają czoło wielorakim zagrożeniom, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa SARS-COV-2. Zauważamy, że rozprzestrzenianie się tej choroby wpłynęło też na życie, działalność i sytuację Kościoła Płockiego. Nasze uznanie i radość budzą znane wcześniej i zupełnie nowe formy aktywności religijnej, kontaktu duszpasterzy z wiernymi świeckimi oraz troski o dobro wspólne.           Wśród tych działań podejmowanych przez wiernych, duchownych i świeckich, nie sposób nie zauważyć następujących: szybkie i adekwatne do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej zorganizowanie przez proboszczów i ich współpracowników możliwości udziału w liturgii Mszy świętej, rekolekcjach, dniach skupienia i szkoleniach, także z wykorzystaniem środków społecznego przekazu; wzmożona aktywność Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i innych wspólnot religijnych, organizujących pomoc na rzecz osób w podeszłym wieku, samotnych, chorych i biednych; ofiarna posługa pracowników służby zdrowia i kapelanów szpitalnych.

Z pewnym niepokojem dostrzegamy też negatywne skutki pandemii, w tym: zmniejszenie się liczby uczestników Mszy świętych niedzielnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży; rozluźnienie więzów ze wspólnotą parafialną wśród tych wiernych, którzy wcześniej jedynie okazjonalnie uczestniczyli w kulcie publicznym; lęk i niepokój wielu ludzi o przyszłość; mniejszą skuteczność oddziaływania religijnego i nauczania dzieci i młodzieży, realizowanych w trybie zdalnym; wystąpienia z Kościoła i postępującą sekularyzację wśród ludzi młodych.

2. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność duszpasterzom, że podejmowali i podejmują nadal starania, aby kościoły i kaplice w naszej diecezji pozostały otwarte do dyspozycji wiernych spragnionych Najświętszej Eucharystii, umocnienia na duchu i rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Cieszą nas również różne inicjatywy pastoralne, w ramach których księża usiłują zapewnić wiernym świeckim dostęp do sakramentów świętych, słowa Bożego, błogosławieństwa Kościoła, kontaktu ze wspólnotą parafialną, także te z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Na szczególne uznanie zasługują wreszcie rozliczne, niekiedy nowatorskie, przejawy odpowiedzialności wiernych świeckich za szerzenie Królestwa Bożego w świecie, w tym: podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych przez Internet, zwłaszcza adresowanych do młodzieży; pielęgnowanie ducha indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w rodzinach; zainteresowanie się losem ludzi potrzebujących pomocy; zrozumienie dla potrzeb materialnych parafii, dzięki której nasze wspólnoty mogły uniknąć poważnych problemów finansowych.

3. Dostrzegając pewne przejawy braku odpowiedzialności za zdrowie i życie bliźnich biorących udział w liturgii sprawowanej w kościołach i kaplicach, apelujemy o powszechne zachowywanie sprawdzonych i niewiele kosztujących sposobów ograniczenia przenoszenia wirusa, a zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych, zachowanie dystansu między uczestnikami liturgii i korzystanie ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do świątyni. Księży proboszczów prosimy o zapewnienie osobom uczestniczącym w Najświętszej Ofierze możliwości przyjmowania Komunii świętej także na rękę.

4. Podzielając opinię lekarzy, że szczepionki przeciw COVID-19 służą ochronie życia ludzkiego, zachęcamy wiernych i ludzi dobrej woli do pielęgnowania tej szczególnej formy miłości bliźniego i odpowiedzialności społecznej, jaką jest poddanie się dobrowolnemu szczepieniu.

5. Prosimy wreszcie księży, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o nieustawanie w modlitwie za chorych, personel medyczny i zmarłych w wyniku zakażenia. Prosimy o zrozumienie i empatię dla ogarniętych lękiem przed zarażeniem SARS-COV-2. Świadomi kruchości naszego życia i potrzeby porządkowania go, wreszcie wyglądając z nadzieją możliwie rychłego ustąpienia pandemii, zadbajmy o to, by być odpowiedzialnymi za życie własne i bliźnich. Chrońmy przed zarażeniem wirusem tych, z którymi modlimy się w kościołach bądź spotykamy poza nimi.

Płock, dnia 23 marca 2021 r.

Oświadczenie podpisali: ks. dr hab. prof. UKSW Jan Krajczyński, przewodniczący, ks. bp dr Mirosław Milewski, dr Elżbieta Grzybowska, mgr Aleksandra Jadczak, prof. dr hab. Janusz Kempa, mgr Henryk Kowalczyk, mgr Mirosław Koźlakiewicz, mgr Elżbieta Kuminiarczyk, prof. dr hab. Janusz Zieliński

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne