Krasińskiego światy zapomniane

Na konferencję pod tym tytułem zaprasza w dniach 19-21 kwietnia Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Konferencję organizują Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Literatury Polskiej UMK.

Program konferencji w:

Na konferencji organizowanej z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, organizatorzy proponuja poruszenie następujących tematów: problematyka zapomnianych utworów poety; związek twórczości Krasińskiego z filozoficznymi i estetycznymi ideami epoki; w kręgu biografii i psychologii twórczości; Krasiński wobec nieskończoności, Boga i kosmosu; recepcja twórczości poety od XIX do XX wieku; problemy edytorski i tekstologiczne związane z wydawaniem pism Krasińskiego.

http://www.muzeumromantyzmu.pl/resources/media/program%20konferencji_broszura%20interaktywna.pdf