“Krzywa Hala” zrewitalizowana

Prace budowlane dobiegły końca. Krzywa Hala na osiedlu „Bloki” została wyremontowana z zewnątrz, zyskując nowy dach i elewację, zmodernizowano również jej wnętrza. Budynek został zaaranżowany pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to miejsce spotkań i kolejny punkt na kulturalnej i edukacyjnej mapie miasta – poinformował dzisiaj (piątek, 3 stycznia) Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ciechanów.

Miasto na rewitalizację obiektu pozyskało ponad 5,5 mln zł dofinansowania. Zostały przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, przyłącza i stolarkę. Przebudowano ściany wewnętrzne, oczyszczono i odnowiono ściany, sufity i posadzki, wyremontowano klatki schodowe, docieplono strop w piwnicy i na poddaszu. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Odtworzona została zabytkowa elewacja. Za budynkiem od strony garaży wykonano oświetlenie, przebudowano nawierzchnię pieszo-jezdną, ustawiono ławki.

Pomieszczenia na parterze adaptowane są do pełnienia nowych funkcji. W budynku funkcjonować będzie Placówka Wsparcia Dziennego, Klub Osiedlowy, Klub Integracji oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Otwarcie biblioteki dla mieszkańców nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w styczniu, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zrewaloryzowany został także plac Piłsudskiego. Przebudowane i wymienione zostały nawierzchnie istniejących ścieżek pieszych wraz z obrzeżami. Pojawiły się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Stylistyka oświetlenia parkowego nawiązuje do tego przy ul. Sienkiewicza. Podświetlony został pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. W okolicy pomnika wybudowane zostało gniazdo zasilające, które umożliwia m.in. nagłośnienie obchodów uroczystości patriotycznych.

-Zaprojektowana przez Niemców „Krzywa Hala” zbudowana została w latach 1942-1943 na planie długiego łagodnego łuku. Budynek miał stanowić jedną z pierzei Nowego Miasta. Współcześnie obiekt był w złym stanie technicznym, wymagał natychmiastowych prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Znaczną powierzchnię parteru zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna, kondygnacje wraz z poddaszem zajmują lokale mieszkalne – informuje Wydział Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów.

Fot. UM Ciechanów