Krzyżacy napadli na Ciechanów

Ale zostali rozbici przez dzielnie broniących miasta i zamku rycerzy mazowieckich. Ciała rycerzy zakonnych zasłały zamkowe błonia.

Bitewna inscenizacja była jednym z najważniejszych i najbardziej widowiskowych punktów sobotniego II Turnieju Rycerskiego na Zamku Książąt Mazowieckich.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=LPbqAlLfeiw’]

a