“Kwiecisty Ciechanów” wśród projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do „Budżetu Obywatelskiego 2020” w Ciechanowie. Prezentujemy jeden z ciekawszych, naszym zdaniem, projektów autorstwa Pawła Malinowskiego, autora projektu zrealizowanego w poprzedniej edycji BO projektu „Kajaki na Łydyni”.

Najważniejsze założenia projektu ogólnomiejskiego „Kwiecisty Ciechanów”:


• założenie ok. 1,4 ha łąk kwietnych na działkach miejskich rozproszonych po Ciechanowie;
• poprawa wyglądu okolicy – łąki kwietne zamiast zaniedbanych i porośniętych chwastami trawników;
• ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni (głównie trawników) – łąka kwietna nie wymaga regularnego koszenia oraz podlewania;
• rośliny łąkowe sprzyjają oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, ponieważ zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły;
• dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na susze, jednocześnie w czasie ulewnych deszczów mogą absorbować 2 razy więcej wody niż trawnik;
• wzbogacają miejski ekosystem, stanowiąc pełne życia oazy bioróżnorodności – dają pożywienie i schronienie pożytecznym owadom: pszczołom, motylom czy trzmielom;
• łąki kwietne stanowią bardzo odporne rośliny, które nawet po wyschnięciu jesienią potrafią się odrodzić z nasion po deszczu. Wyschnięta, skoszona trawa nie ma takiej możliwości – trzeba na nowo użyźniać teren, dosiewać trawnik i go pielęgnować,
• są przyjazne dla alergików, ponieważ zastąpią trawy, które pylą i uczulają.

Głosowanie wystartowało 3 września i potrwa do 27 września. Każdy mieszkaniec Ciechanowa może zagłosować elektronicznie – na stronie bo.umciechanow.pl lub papierowo – wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Głos może oddać na jeden z 18 projektów osiedlowych oraz jeden z 12 projektów ogólnomiejskich. Wśród propozycji ogólnomiejskich jest 6 „twardych” i 6 „miękkich”.

Wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2020 poddane zostały analizie merytorycznej i formalno-prawnej. Analizowała je powołana przez prezydenta komisja. Wpłynęło 38 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 30.