Laptopy dla dzieciaków

Ciechanowskie Starostwo Powiatowe przekazało 100 laptopów do dzieci z terenu powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej.

– Na realizację zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w wys. 300 tys zł. od wojewody mazowieckiego. To inwestycja w usprawnienie procesu edukacji, niezwykle potrzebna, zwłaszcza w czasie nauki zdalnej – komentuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Red

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak