Łatają dziury w powiatowych drogach

Obecny odwrót zimy sprawił, że spod lodu, śniegu i błota wyjrzało mnóstwo dziur na drogach.

– Rozpoczęliśmy prace remontowe związane z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni jezdni. Wykorzystując „masę na zimno” staramy się poprawić stan nawierzchni dróg w różnych miejscach powiatu. Dodatkowo rozpoczęliśmy równanie i uzupełnianie nawierzchni gruntowej w miejscowości Pomorze – poinformował właśnie Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

red

Fot. FB PZD w Ciechanowie