Liderki wiejskie na start

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”. Zgłoszenia można składać do 28 maja br.

W konkursie dla najaktywniejszej liderki wiejskiej chcemy nagrodzić panie, które angażują się w pracę na rzecz swojej wspólnoty i potrafią osiągać na tym polu niemałe sukcesy – mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik i dodaje – To właśnie kobiety mają coraz większy wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn.

Konkurs podzielono na dwie części. W pierwszym etapie oceniane są zgłoszenia wraz z opisem osiągnięć i potwierdzającymi je dokumentami (sprawozdaniami, zdjęciami czy relacjami w mediach). W drugim uczestniczki wezmą udział w rozmowie indywidualnej, będą musiały także wykazać się wiedzą o Mazowszu, a także programach PROW i KSOW. Dla najlepszych liderek i ich organizacji przygotowano szereg nagród o łącznej wartości do 30 tys. zł.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz zgłoszeń można znaleźć na stronie mazowieckiego biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – www.mazowieckie.ksow.pl. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród odbędzie się do końca września tego roku.

red

Fot. mazovia.pl