Liderzy z Ciechanowa, Glinojecka i Gruduska

Ponad 7 tys. zł funduszy unijnych na jednego mieszkańca pozyskał samorząd Glinojecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Dało mu to pierwsze miejsce na Mazowszu wśród gmin miejsko-wiejskich.
Bardzo dobrze wypadł też Ciechanów, który w rankingu gmin miejskich zajął drugie miejsce z ok. 2.546 zł na jednego mieszkańca.
Jeśli chodzi o ranking samorządów, którym zatwierdzono do dofinansowania  najwięcej projektów, to z naszego powiatu na drugim miejscu uplasowała się gmina Grudusk z pięcioma wnioskami opiewającymi łącznie na kwotę 16,5 mln zł.

Przypomnijmy ubiegłoroczne otwarcie boiska i placu zabaw przy Zespole Szkół w Ościsłowie, gm. Glinojeck

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ieopllkE5mw&feature=player_detailpage’]8

W ubiegłym roku na ciechanowskim deptaku ciągle odbywały się jakieś imprezy.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=RsENkbIWFE0&feature=player_detailpage’]

Konferencja, na której podsumowano wykorzystanie przez mazowieckie samorządy pieniędzy unijnych w ramach RPO WM odbyła się w Warszawie. Przedstawiciele najbardziej aktywnych i skutecznych miast, gmin oraz powiatów odebrali z rąk marszałka Adama Struzika oraz członka zarządu województwa Wiesława Raboszuka statuetki – „Lider RPO WM”.Więcej informacji na stronie:  www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3205,samorzady-aktywnie-siegaja-po-pieniadze-z-ue.html