Likwidacja pułku, likwidacja parafii

Niestety, sprawdziły się obawy pesymistów – w ślad za likwidacją ciechanowskiego 1. Pułku Artylerii przestaje istnieć parafia wojskowa. Środa (30 marca) to ostatni dzień jej istnienia.

Biskup płocki Piotr Libera otrzymał w tej sprawie informację z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Wynika z niej, że z dniem 31 marca 2011 r. w związku z “prowadzoną w Wojsku Polskim restrukturyzacją, zostaje zniesiona parafia wojskowa pw. św. Judy Tadeusza w Ciechanowie”. Tego samego dnia z urzędu jej proboszcza odwołany zostaje ks. major Marek Wojnowski.

Ks. Wojnowski przestaje jednocześnie pełnić funkcję kapelana Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. Zastąpi go ks. porucznik Tomasz Krawczyk.

Kaplicę Garnizonową w ciechanowskich koszarach erygował w 2003 r. ówczesny biskup polowy Wojska Polskiego, gen. dyw. Leszek Sławoj Głódź. Patronem kaplicy został błogosławiony ks. kapitan Józef Stanek – pseudonim “Rudy”, uczestnik Powstania Warszawskiego, kapelan Armii Krajowej – zgrupowanie “Kryska”. Zginął powieszony na stule kapłańskiej przez niemieckich żołnierzy z SS na warszawskim Czerniakowie.

Sześć lat temu następca biskupa Głódzia – nowy biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski ustanowił parafię wojskową pod wezwaniem św. Judy Tadeusza. Była to parafia personalna obejmująca żołnierzy, ich rodziny, pracowników cywilnych wojska, wszystkich jednostek znajdujących się na terenie Garnizonu Ciechanów oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.

msz

Na zdjęciu: biskup polowy Tadeusz Płoski i proboszcz ks. Marek Wojnowski w Kaplicy Garnizonowej w Ciechanowie.

Fot. Archiwum 1. Pułku Artylerii