List z troską o uczniów

Zespół Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie wystosował list otwarty do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców. Treść listu została przesyłana do szkół z terenu powiatu ciechanowskiego.

– Do szkół list trafił z poniższą informacją: “Czas pandemii stawia przed nami ciągle nowe wyzwania i powoduje konieczność podejmowania działań nowych i niestandardowych. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie staje przed takim wyzwaniem i po raz pierwszy w swojej prawie 40-letniej działalności kieruje do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców list otwarty – napisała nam p.o. dyr. PP-P Wiesława Machul.

Publikujemy list w całości:

Ciechanów, 05 maja 2021 r.
List otwarty do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców z terenu powiatu ciechanowskiego
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,

Pandemia „spadła niespodziewanie” na nas wszystkich – zmieniła nasze dotychczasowe
życie i sposób nauczania, ograniczyła też bezpośrednie relacje z dziećmi, do których byliśmy
przyzwyczajeni. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, z ograniczeniami,
niepewnością o przyszłość, lękiem o życie własne i naszych bliskich, nowymi rozwiązaniami
i nową formą kontaktu. Izolacja kosztowała nas ograniczenie kontaktów bezpośrednich,
utratę bliskości, osłabienie relacji, wymagała dostosowania się do nowych zasad. Zostaliśmy
i my, i nasi uczniowie postawieni w nowej sytuacji. O ile dość szybko doszło do realizacji lekcji
zdalnych i poradzenia sobie z ich techniczną organizacją, o tyle znacznie trudniej było
nadrobić brak bezpośrednich relacji społecznych.

Poprawa sytuacji epidemicznej daje nadzieję na powrót do nauki stacjonarnej.
Od dłuższego czasu słyszymy od dzieci i młodzieży korzystających z naszych usług zarówno
o nadziejach na powrót do szkoły i oczekiwaniu na „prawdziwe spotkania”, jak również
o licznych obawach i lękach związanych z tym powrotem. Dzieci i młodzież tęsknią
za kontaktem z rówieśnikami i nauczycielami, ale z drugiej strony długa przerwa w tych
kontaktach budzi ich lęki i obawy. Potęguje je niepokój związany z „rozliczaniem” za czas
edukacji zdalnej, sprawdzaniem wiedzy, odpytywaniem, wyobrażanym sobie przez dzieci
zwiększeniem liczby klasówek, kartkówek, odpytywań, itp. Wśród dzieci i młodzieży
narastają więc obawy związane z samym powrotem, wejściem do grupy, ale i z kontaktem
z nauczycielami. W tej sytuacji zachęcamy do rozważnego i empatycznego podejścia
do problemu sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, które – szczególnie na początku –
trzeba ograniczyć do niezbędnego minimum. Powrót po długim czasie do nauki stacjonarnej
sprawia, że wszystkie relacje, zarówno te pomiędzy uczniami, jak i uczniami a nauczycielami
będą musiały być zbudowane od nowa. W tej sytuacji niezwykle ważne staje się zapewnienie
wspierającego i przyjaznego środowiska edukacyjnego. Chodzi o to, by w szczególny sposób
zaopiekować się sferą emocjonalną naszych uczniów, co w dalszej perspektywie ułatwi
skupienie się na nauce i umożliwi rozwój oraz bardziej wydajną pracę.

Jesteśmy przekonani, że pierwsze dni nauki stacjonarnej w szkołach trzeba przeznaczyć na oswojenie się i przyzwyczajenie do bycia razem, dostarczenie dobrych doświadczeń, a także zwerbalizowanie, ekspresję i zrozumienie emocji związanych z wielomiesięczną izolacją społeczną. Zachęcamy więc do podjęcia na lekcjach aktywności
nastawionych na integrację klasy, odbudowanie relacji i obniżenie poziomu stresu związanego z powrotem, omówienie sytuacji, myśli, emocji i potrzeb, które się pojawia w grupach. W jaki sposób tego dokonać? Najlepiej stwarzając liczne okazje do rozmów z uczniami. Niech te rozmowy pozwolą wypowiedzieć im swoje zdanie i dają dzieciom
poczucie bycia wysłuchanym. Warto zaprosić uczniów, by w rozmowach podzielili się tym:  jak przeżywali czas oddzielenia,  czego im brakowało, a co im pasowało,  co wydarzyło się w tym czasie w ich życiu, a czym chcieliby się podzielić,  czego nowego dowiedzieli się o sobie, o świecie,  jak się czują teraz,  z czego się cieszą,
 czego się obawiają,  czego potrzebowaliby, aby powrót do szkolnej rzeczywistości był spokojny.

Warto spytać uczniów o obawy, wątpliwości, niejasności, jakie ich nurtują, a następnie na nie odpowiedzieć. Zachęcamy do nazywania głównych obaw, radości i oczekiwań całej klasy. Pamiętajmy, że dzieciom i dorosłym (zwykle), aby mogli się czuć bezpiecznie i funkcjonować sprawnie potrzeba wysłuchania, zrozumienia, poczucia się
podobnym do innych, a jednocześnie wyjątkowym.

Prosimy, by z uwagą podejść do kontaktów z uczniami, bowiem w czasie nauki zdalnej mogło się między nimi i w nich wiele zadziać, prawdopodobnie doszło do wielu zmian, których nie do końca jesteśmy świadomi. Zwróćmy uwagę na to, czy nikt z uczniów nie został wykluczony, obserwujmy jak dzieci sobie radzą w kontaktach społecznych, jak sobie radzą z emocjami. Zaproponujmy naszym uczniom – poza rozmową – również wspólne aktywności, wyjście do parku, czy na boisko, kontakt z naturą, wycieczkę, spacer. Zaproponujmy prace plastyczne, muzyczne, ruchowe i inne formy ekspresji oraz twórczości, jak również gry zespołowe. Wykorzystajmy w szczególności gry, które będą integrować klasę.
Wykorzystajmy tę sytuację, by zadbać o uczniów i siebie, rozwijać zdolności emocjonalnospołeczne oraz tworzyć atmosferę współpracy. Czynniki te, jak pokazują liczne badania, są ważnym predyktorem wykorzystania zdolności indywidualnych i grupowych oraz wydajnej pracy w grupie. Będzie to również okazja do poznania uczniów, nie tylko przez pryzmat zdolności edukacyjnych, ale szerzej – poznania ich talentów, zdolności interpersonalnych i intrapsychicznych, w pewnym zakresie poznania ich sposobu myślenia i odczuwania, a tym samym budowania ich samoświadomości.

W razie pytań, wątpliwości, braku pomysłów na integrację grupy lub w miarę ujawniania się różnych problemów dzieci i młodzieży zachęcamy Nauczycieli i Wychowawców do skorzystania z możliwości konsultacji i porad (bezpośrednich lub/ i telefonicznych) z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu). Kontakt telefoniczny z Poradnią: 23 672 26 73 lub 23 673 27 73.

Jednocześnie – z nadzieją, że podane informacje ułatwią Państwu pracę – zachęcamy Nauczycieli i Wychowawców do zapoznania się z materiałami zawartymi na blogu CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), w szczególności do:  obejrzenia webinarium: Powrót do stacjonarnej szkoły – jak przygotować do niego uczniów i uczennice? blog.ceo.org.pl/powrot-do-stacjonarnej-szkoly-jak-przygotowac-doniego-uczniow-i-uczennice-webinarium/
 przeczytania publikacji: Jak przygotować się do powrotu do edukacji stacjonarnej? cz. I oraz cz. II blog.ceo.org.pl/jak-przygotowac-sie-do-powrotu-do-edukacji-stacjonarnej-cz-i/
blog.ceo.org.pl/jak-przygotowac-sie-do-powrotu-do-edukacji-stacjonarnej-cz-ii/

Z wyrazami szacunku i życzeniami powodzenia
p. o. Dyrektora oraz Zespół Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie