Litania Loretańska na ciechanowskiej Farskiej Górze

W każdą majową środę w ciechanowskiej parafii pw. św. Józefa (Fara) po raz pierwszy od dawna nabożeństwa do Matki Bożej odbywają się na tzw. Farskiej Górze – przy 120-letniej figurze Maryi.

Kapłan z wiernymi przechodzi procesyjnie z kościoła na dawne, wczesnośredniowieczne grodzisko, gdzie według legendy, na gruzach pogańskiej świątyni nauczał św. Wojciech w drodze do Prus, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

Z inicjatywą nabożeństw majowych wyszedł ks. kanonik Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii farnej. Powód: 120. rocznica ustawienia na Farskiej Górze figury Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Miało to miejsce w 1904 r., w 50. rocznicę ogłoszenia przez papieża bł. Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wtedy, jak czytamy na stronie internetowej ciechanowskiej parafii pw. św. Józefa: “wystawiono w całej Polsce figury – ku czci i na pamiątkę tego wydarzenia – Matki Bożej. Figura stojąca na Farskiej Górze różni się od większości z nich m.in. tym, że nie jest pomalowana na żaden kolor. Zarówno piękny, ornamentyczny, neogotycki postument, jak i sama figura są koloru szarego. Maryja trzyma też ręce złożone na piersi, a nie jak w zdecydowanej większości, ręce rozłożone na boki. Inna jest też szata”. Na cokole znajduje się napis: “Maryo Niepokalanie Poczęta Módl się za nami 1854–1904”.

red

Fot. Marek Szyperski