Lotto na sztandar

Są pieniądze na renowację pierwszego sztandaru I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

– Zarząd Fundacji LOTTO zdecydował o wsparciu odnowienia sztandaru darowizną w kwocie 15 tys. Zł – poinformowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – To co prawda połowa kwoty potrzebnej na jego renowację, ale brakującą część decyzją Rady Powiatu, zabezpieczymy w budżecie powiatu.

To spełnienie zapowiedzi starosty, że powiat, jako organ prowadzący I LO pomoże w renowacji zabytkowego, odnalezionego po 80 latach sztandaru. – Dziękuję serdecznie pracownikom Wydziału Promocji i Wspierania Działań Organizacji Pozarządowych – pani kierownik Annie Bartołd i pani Grażynie Czerwińskiej, za skuteczne poszukiwanie źródeł sfinansowania tego wyjątkowego projektu – dodała Joanna Potocka-Rak.

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak