Łydynia wylała przy Zamku

I nie tylko, zalane są m.in. łąki w Kargoszynie, łąki za cmentarzem komunalnym i ogródkami działkowymi przy ul. Gostkowskiej. Woda podchodzi pod miejski stadion, wezbrała Sona i inne, mniejsze cieki.

W ostatnią sobotę o powodziowe zagrożenie w Ciechanowie pytaliśmy wiceprezydenta miasta Cezarego Chodkowskiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ahLafK3eGn8′]

* O sytuacji powodziowej na Mazowszu w:

A oto, co o sytuacji powodziowej na Mazowszu donoszą służby wojewody: “Wody Wisły, Bugu i Narwi układają się w strefie stanów wysokich. W najbliższych kilku dniach prognozowane są dalszy wzrost poziomu rzek oraz utrzymanie się przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. Samorządy ogłaszają podwyższone stany gotowości służb – pogotowia lub alarmy przeciwpowodziowe – adekwatnie do sytuacji. Sytuacja jest monitorowana całodobowo. W bezpośredniej okolicy rzek, w lokalnych obniżeniach terenu i miejscach bezodpływowych mogą wystąpić podtopienia.

Alarmy obowiązują obecnie w czternastu gminach a pogotowia w sześciu gminach i całości powiatów lipskiego i płockiego. Na Bugu wody układają się w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego we Frankopolu i alarmowego w Wyszkowie. Stan alarmowy ogłoszony jest w gminach: Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie i Somianka (powiat wyszkowski), Dąbrówka i Radzymin (powiat wołomiński). Pogotowia obowiązują w gminach: Brok, Małkinia Górna, Nur (powiat ostrowski) i Korczew (powiat siedlecki). Stany wód na Wiśle od Zawichostu do Włocławka układają się w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Wyszogrodzie oraz stanu alarmowego w Kępie Polskiej. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w powiecie płockim oraz na południu województwa – w powiecie lipskim i części gminy Przyłęk (powiat zwoleński) a alarm w gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słubice i Nowy Duninów.

Stan wysoki występuje także na Narwi oraz lokalnie na: Pilicy, Jeziorce (pogotowie p/pow. w gminie Piaseczno), Świdrze, Kamiennej, Krznie, Liwcu (alarm p/pow. w gminach Mokobody, Siedlce i Suchożebry w powiecie siedleckim), Nurcu, Wkrze (alarm p/pow. w gminie Nowe Miasto), Orzycu oraz Omulwi. Alarm obowiązuje też w Garwolinie (rzeka Wilga).

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitoruje i analizuje sytuację, zapewnia też bieżącą wymianę informacji m.in. z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aktualne wskazanie wodomierzy można obserwować na www.pogodynka.pl, zakładka Rzeki.”

za www.mazowieckie.pl