Małżeńskie święto w Gołyminie

Bardzo sympatyczna uroczystość odbyła się  w Urzędzie Gminy w Gołyminie. Władze gminy uhonorowały pary małżeńskie obchodzące 55.i 65. rocznicę pożycia.

Były życzenia, kwiaty, pamiątkowe tabliczki, słodki poczęstunek i toast „sto lat” wzniesiony szampanem. Jubilaci powtórzyli także słowa przysięgi małżeńskiej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=8Sgl4f25NmM’]

msz