Mamy RIPOK

22 lutego radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zdecydowali o wpisaniu Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej na listę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacja pozwoli Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Ciechanowie   dalej prowadzić działalność w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi i pozyskiwać większą ilość odpadów wytwarzanych w regionie – informuje PUK.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=m3KPaRPycKo’]

W Woli Pawłowskiej na taśmy trafiają nie tylko zwykłe odpady. Niedawno znaleziono tam pewną sumę pieniędzy.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=2DC7JGKc028′]

 

O instalacji w informacji PUK Ciechanów:  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w Woli Pawłowskiej pracuje w systemie mechaniczno-biologicznym (MBP). Trafiają tu odpady z gmin regionu ciechanowskiego. Moce przerobowe części mechanicznej to 50 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych i 5 tys. ton odpadów surowcowych selektywnie zebranych rocznie na dwóch zmianach. W części biologicznej przewidziano przetwarzanie 24 tys. ton frakcji drobnej wytworzonej w części mechanicznej i 2 tys. ton odpadów zielonych.
Obecnie docierające do instalacji odpady stanowią mniej niż 50% mocy przerobowej instalacji i są przetwarzane w systemie jednozmianowym.